СИСТЕМИЙН ТОЙМ

Trimble X7

Хосолсон серво/сканнерын толь, нэгдмэл HDR дүрслэл, автомат калибровка, хэмжилтийн түвшний өөрийгөө тэгшитгэх технологи, лазер заагч бүхий өндөр хурдны 3D лазер сканнер

 

Trimble Perspective

Сканнерыг хянах, өгөгдлийг 3D дүрслэх, боловсруулахад хялбар программ хангамж. Автоматаар талбайн зогсоолуудыг холбох, тэмдэглэгээ, хэмжилт, орон зайн холболт зэргийг хийх боломжтой.

СКАННЕРЫН ҮЗҮҮЛЭЛТ

ЕРӨНХИЙ

Scanning EDM Laser Class

Laser class 1 IEC EN60825-1 стандартын дагуу нүдэнд аюулгүй

Лазер долгионы урт

1550nm, үл үзэгдэх

Харааны талбай

360° x 282°

Скан хугацаа

Хамгийн хурдан 2 мин 34 сек зурагтай, 1 мин 34 сек зураггүй

Скан хурд

 500 kHz хүртэл

ЗАЙ ХЭМЖИЛТ

Зайн зарчим

Өндөр хурд, дижитал нислэгийн хугацаат зайн хэмжилт

Зайн шуугиан1, 2

< 2.5 мм @ 30 м

Зай3

0.6 м 80 м

Өндөр мэдрэгчтэй горим

Харанхуй (асфальт) болон цацруулагч (зэвэрдэггүй ган) гадаргуу

СКАННЕРЫН НАРИЙВЧЛАЛ

Баталгаа

Автомат калибровка бүхий насан туршийн баталгаа

Зайн нарийвчлал1, 2

2 мм

Өнцгийн нарийвчлал1, 5

21″

3D цэгийн нарийвчлал1, 5

2.4 мм @ 10 м, 3.5 мм @ 20 м, 6.0 мм @ 40 м

СКАННЕРЫН ПАРАМЕТРҮҮД

Сканнерын
горим

Хугацаа4

(мин:сек)

Торлол

(MM) @ 10 M

Торлол

(MM) @ 35 M

Торлол

(MM) @ 50 M

Цэгийн тоо (MPTS)

Файлын
хамгийн дээд хэмжээ
(MB)

 

Стандарт

1:35

11

40

57

12

160

3:43

5

18

26

58

420

6:39

4

12

18

125

760

 

Өндөр мэдрэгчтэй

3:33

9

33

47

17

190

6:54

6

21

30

42

330

15:40

4

13

19

109

710

ЗУРАГЛАЛЫН ҮЗҮҮЛЭЛТ

Мэдрэгч

3 тэнхлэгтэй, калибровка
хийгдсэн
10MP камер

Нягтрал

Зураг бүр 3840 x 2746 пиксел

Анхдагч зураг авах

Хурдан – 15 зураг – 158 MP – 1 мин –  HDR 3 мин

Чанартай – 30 зураг – 316 MP – 2 мин   HDR
6
мин

Тохиргоо

Auto Exposure and HDR

Цагаан өнгийн тэнцвэрийг автоматаар засах, дотор
эсвэл гадааг урьдчилан тохируулах

АВТОМАТ ТЭГШЛҮҮР КОНПЕНСАТОР

Төрөл

Автомат
тэгшлүүр
, сонголттой- асаах/унтраах

Зай

± 10° (хэмжилтийн), ± 45° (тойм)

Дээрээс доошоо/ ёроол нь дээшээ харсан

± 10° (хэмжилтийн)

Хэмжилтийн түвшний
нарийвчлал

< 3” = 0.3 мм @ 20 м

АВТОМАТ КАЛИБРОВКА

Нэгдмэл
калибровка систем

Шаардлагатай үед хэрэглэгчийн оролцоогүйгээр зай болон өнцгийн системийн
бүрэн автомат калибровка

Өнцгийн
калибровка

Хэвтээ, босоо болон харааны тэнхлэгийн хазайлт болох
тохируулгын алдааг засна

Зайн калибровка

Гэрлийн ойлтын коэффицент болон
зайны хэмжилтэд зайн засвар хийнэ

Ухаалаг калибровка

Хүрээлэн буй орчны температур, орчны
гэрэл, чичиргээ, төхөөрөмжийн температур, босоо хурдны оновчтой гүйцэтгэлийг
хянах

TRIMBLE REGISTRATION ТУСЛАХ

Инерцийн навигецын систем

IMU нь төхөөрөмжийн байршил, чиглэл, хөдөлгөөнийг хянадаг

Зогсоолуудыг
автоматаар холбох

Автоматаар скан чиглүүлэх,  сүүлд хийсэн
эсвэл урьд нь сонгосон скантай тохируулах

Зогсоолуудыг автомат бусаар холбох

Гараар тохируулах эсвэл нэгэн үүлийг нэгтгэх

Харааны шалгуур

Чанарын шалтгалтад зориулсан динамик 2D болон 3D харах

Сайжруулалт

Зогсоолуудын
автомат холболтыг сайжруулсан

Зогсоолуудын автомат холболтын
тайлан

Төсөл, дундаж зогсоолын алдаа,
давхцал, тогтвортой байдлын үр дүнг агуулсан тайлан

ЕРӨНХИЙ ҮЗҮҮЛЭЛТ

ЖИН БА ХЭМЖЭЭ

Төхөөрөмж (баттерейг оролцуулаад)

5.8 кг

Дотоод баттерей

0.35 кг

Хэмжээсүүд

178 мм (W) x 353 мм (H) x 170 мм (D)

ХҮЧДЭЛИЙН ЭХ ҮҮСВЭР

Баттерей төрөл

Цэнэглэгддэг Li-Ion баттерей 11.1V, 6.5Ah (Trimble оптик хэрэгслийн стандарт)

Ердийн
үргэлжлэх хугацаа

Баттерей бүр 4 цаг

ОРЧИН

Ажиллах
температур

–20 °C 50 °C

Хадгалах
температур

–40 °C 70 °C

Орчны
хамгаалалтын зэрэглэл

IP55 (тоосны хамгаалалт, даралттай
ус
)

БУСАД

Лазер заагч

620–650 nm долгионы урттай Class 2 лазер

Алсын
удирдлага

WLAN эсвэл USB кабелиар дамжуулан
Trimble T10 таблет эсвэл харьцуула
гдахуйц Windows® 10 таблет эсвэл зөөврийн компьютер

Товчлуур

 

  Нэг
товчлуурт скан ажиллагаа

  Харилцаа холбоо/өгөгдөл дамжуулах

WLAN 802.11 A/B/G/N/AC эсвэл USB кабель

Өгөгдөл хадгалах

Энгийн SD Card (32GB SDHC дагалдана)

 

Дагалдах хэрэгсэл

Нисэх
онгоцонд тээвэрлэх болон ашиглахад хялбар үүргэвч

Бинт холболттой хөнгөн карбон файбер
хөл

Х7 ба карбон хөлний
хялбар холбогч

Баталгаа

2
жилийн баталгаа

TRIMBLE PERSPECTIVE ПРОГРАММ ХАНГАМЖ

СИСТЕМИЙН ШААРДЛАГА

Үйл ажиллагааны систем

Microsoft® Windows® 10

Процессор

Intel® 6-р үеийн Core™ i7 2.5 GHz процессор буюу түүнээс дээш

RAM

8 GB түүнээс дээш

VGA Card

Intel HD Graphics 520 түүнээс дээш

 

256 GB Solid State Drive (SSD), (хамгийн дээд гүйцэтгэл 512 GB ба түүнээс дээш)

ОНЦЛОГ

Сканнерын үйл ажиллагаа

Алсын удирдлага болон кабель

Trimble Registration Assist

  Автомат болон автомат бусаар зогсоолуудыг холбох, сайжруулах, тайлагнах

Өгөгдлийн харилцан хамаарал

2D, 3D and Station View

Талбайн баримтжуулалт

Үйлдвэрийн тэмдэг, тайлбар, зураг, хэмжилтийг сканнердах

Автомат дамжуулалт

Нэг товчлуурт үйлдлээр автоматаар өгөгдлийг дамжуулах

Орон зайн холболт

  Орон зайн холболт болон цэгийн нарийвчлалыг хэмжих лазер заагч

Тайлан

Зогсоолуудын холболт, оношилгооны тайлан,  талбайн калибровка

Өгөгдлийн хүртээмж

  Таблет болон SD Card хадгална

Өгөгдөл нэгтгэх

Trimble болон Trimble бус программ хангамжуудыг дэмждэг форматуудыг экспортлох

Файлын форматууд: TDX, TZF, E57, PTX, RCP, LAS, POD

Хэрэглэхэд хялбар, илүү бүтээмжтэй, найдвартай талбайн ажиллагааг хангах зэрэг шинэ дэвшлүүдийг хослуулсан өндөр хурдны 3D лазер сканнерийн систем

Энгийн

 • Бүх хэрэглэгчдэд тохиромжтой ажлын талбар дахь найдвартай ажиллагаа
 • Ажиллуулах, удирдах, сканнардсан өгөгдлийг харах, баталгаажуулахад зориулагдсан хэрэглэхэд хялбар Trimble Perspective программ хангамж
 • Богино хугацаанд зураг авах боломжтой Trimble®VISION™технологи
 • Авсаархан, хөнгөн учир тээвэрлэж, авч явахад хялбар

Ухаалаг

 • Найдвартай мэдээлэл цуглуулах шинэ технологи
 • Trimble X-Drive хазайлтын шинэ системийн тусламжтайгаар калибровка автоматаар хийгдэж, зогсолтгүйгээр скан бүрийн нарийвчлалыг хангах боломжтой.
 • Автоматаар зогсоолуудыг холбох, чанарыг сайжруулах, тайлан гаргахад зориулсан онцгой Trimble Registration Assist нь хэрэглэгчдэд алдаа гарсан байж болзошгүй гэсэн эргэлзээ төрүүлэхгүй.
 • Орон зайн холболт болон нэг цэгийн хэмжилт хийхэд зориулсан лазер заагч
 • Мэргэжлийн хэмжилт хийхүйц автомат тэгшлүүр
Мэргэжлийн
 • Найдвартай IP55 зэрэглэл, салбартаа тэргүүлэгч 2 жилийн стандарт баталгаа
 • Харанхуй болон цацруулагч гадаргуун зургийг үр ашигтайгаар авах өндөр мэдрэмжтэй нислэгийн хугацаат EDM
 • Таблет болон нэг товчлуурт уян хатан үйл ажиллагаа
 • Trimble болон бусад программ хангамжийн хооронд өгөгдөл
солилцох   Илүүг: geospatial.trimble.com/trimble-x7-scanner