АЖИЛЛАГААНЫ ҮЗҮҮЛЭЛТ

GNSS ТЕХНОЛОГИ

 

Trimble ProPoint GNSS технологиор хүрээлэн буй орчин болон инерцийн хэмжилтийг нэгтгэн дохиололоор хайгуул хийнэ. .

Хазайлтыг засах IMU д суурилсан Trimble TIP™ технологийн тусламжтайгаар хэмжилт, хяналт шалгалтын бүтээмж, хайгуул хийх чадварыг нэмэгдүүлнэ.

Trimble RTX засвар

Дэвшилтэт Trimble Maxwell 7технологи

Trimble EVEREST Plusолон янзын дохиололаас татгалзах

GNSS эвдрэлийг олж засварлах Spectrum Analyzer

хуурамч үйлдлээс сэргийлэх чадвар

1510гц с доош японы LTE нь Японы LTE цамхагаас 100м ын зайнд антеннийг ашиглахыг зөвшөөрнө

 1616 гц аас дээш Иридийн шүүлтүүр нь дамжуулагчаас 20м ээс хол ашиглагдах антеннийг зөвшөөрнө.

   САНСРЫН ХАЙГУУЛ

 

GPS: L1C, L1 C/A, L2E (L2P), L2C, L5

GLONASS: L1C/A, L1P. L2C/A, L2P, L3

Galileo: E1, E5A, E5B and E5AltBOC, E62

BeiDou: B1, B2, B3, B1C, B2A

QZSS: L1 C/A, L1C, L1S, L2C, L5, LEX/L6

IRNSS: L5

SBAS: L1 C/A (EGNOS/MSAS GAGAN/SDCM), L1 C/A and L5 (WAAS)

L-Band: Trimble RTX

БАЙРШЛЫН ГҮЙЦЭТГЭЛ3

СТАТИК GNSS ХЭМЖИЛТ

Өндөр нарийвчлалтай статик

 

Хэвтээ

3 mm + 0.1 ppm RMS

Босоо

3.5 mm + 0.4 ppm RMS

Статик болон түргэн статик

 

Хэвтээ

3 mm + 0.5 ppm RMS

Босоо

5 mm + 0.5 ppm RMS

БОДИТ ХУГАЦААНЫ КИНЕМАТИК ХЭМЖИЛТ

Дан байзлайн < 30 км

 

Хэвтээ

8 mm + 1 ppm RMS

Босоо

15 mm + 1 ppm RMS

RTK 4 

 

Хэвтээ

8 mm + 0.5 ppm RMS

Босоо

15 mm + 0.5 ppm RMS

Тодорхой заасан нарийвчлалд RTK5  эхлэх хугацаа

2 to 8 seconds

ТРИМБЛ ИНЕРЦИЙН ПЛАТФОРМ ТЕХНОЛОГИ (TIP)

Хэмжилтийг засах TIP

 

Хэвтээ

RTK + 8 mm + 0.5 mm/° tilt (up to 30°) RMS

Хэвтээ

RTX + 8 mm + 0.5 mm/° tilt (up to 30°) RMS

IMU Integrity Monitor

Хазайлтын монитор

   температур, болон доргилт

TRIMBLE RTX ЗАСВАРЫН ҮЙЛЧИЛГЭЭ

CenterPoint RTX7

 

Хэвтээ

2 cm RMS

Босоо

5 cm RMS

RTX хурдын бүсэд тодорхой нарийвчлалд RTX давхцах хугацаа

< 1 min

RTX хурдгүй   бүсэд тодорхой нарийвчлалд давхцах

Хугацаа  

< 3 min

Тодорхой хугацаанд RTX QuickStart  давхцах хугацаа

< 5 min

TRIMBLE xFILL8

 

Хэвтээ

RTK9 + 10 mm/minute RMS

Босоо

RTK9 + 20 mm/minute RMS

TRIMBLE xFILL PREMIUM8

 

Хэвтээ

3 cm RMS

Босоо

7 cm RMS

 

БАЙРШЛЫН ҮЗҮҮЛЭЛТ

GNSS БАЙРШЛЫН КОДЫН ЯЛГАА

 

Хэвтээ

0.25 m + 1 ppm RMS

Босоо

0.50 m + 1 ppm RMS

SBAS10

Typically < 5 m 3DRMS

 

ПРОГРАММ ХАНГАМЖ

Биетын хувьд

харьцаа (W×H)

13.9 cm x 13 cm (5.5 in x 5.1 in) including connectors

Жин

1.55 kg (3.42 lb) receiver only including radio and battery

Температур11

 

Ажиллагаа

-40 °C to +65 °C (-40 °F to +149 °F)

Хадгалалт

-40 °C to +75 °C (-40 °F to +167 °F)

Чийгшил

 

100%, condensing

Нэвтрэх хамгаалалт

 

IP68 Certified per IEC-60529: ус болон тоос шорооноос хамгаалагдсан

Сэгсрэлт болон доргилт

 

Таяг

2м н таяг цемент дээр унахад эвдрэхгүй бат бөх

Сэгсрэлт

  6м секундад 75 Gs ажиллахгүй

Доргилт

 40 Gs at 10м секундад 40 Gs д ажиллана.

Чичирхийлэл

Mil-Std-810G, FIG 514.6E-1 Cat 24, Mil-Std-202G, FIG 214-1, Condition D

Цахилгаан

 

Дотоод

Ццэнэглэх болон салгах зориулалттай баттерей

Iцахилгаангүй үед баттерей нь UPS р ажиллана.

Дотоод батарей нь 11.8 VDC-ээс дээш хүчдэлтэй байх үед гадаад тэжээлийн эх үүсвэрээр цэнэглэгдэнэ.

 

 

Гадаад

Порт 1 дээрх их хүчдэлийн хамгаалалттай гадаад тэжээлийн оролт (7-pin Lemo 2-key)

багадаа 10.8 V, ихдээ 28 VDC,  12В ын баттерейг ажиллуулахад унтрах

Эрчим хүчний эх үүсвэр (дотоод/гадаад) нь тэжээлийн эх үүсвэрийг салгах эсвэл таслах үед солих боломжтой.

Порт 1 дээрх их хүчдэлийн хамгаалалттай дотоод тэжээлийн оролт

 

дотоод цахилгаанд холбогдох үед хүлээн авагч нь автоматаар асна.

Цахилгаан хэмнэлт

Дотоод хүлээн авачийн радиотай роверт 3.2 В

 0.5 В дотоод дамжуулах радиотой бэйсд 5.2 В

баттерей ажиллах хагацаа13

 

Ровер

Температураас шалтгаалан 5.5 цаг;

Бэйс

Температураас шалтгаалан 5.5 цаг;

450 MHz систем

Ойролцоогоор 4 цаг;

900 MHz систем

Ойролцоогоор 4 цаг;

ХАРИЛЦАА ХОЛБОО БОЛОН ДАТА ХАДГАЛАЛТ

Lemo (Serial 1)

7-pin Lemo 2-key,  цахилгаан оролт, USB. RS232 сериал кабелтай USB сонголтоор.  RХүлээн авагч нь RNDIS холбоог дэмжин ажиллана.  

Wi-Fi

Client or Access Point. Receive or transmit corrections. Wi-Fi b/g/n

Bluetooth®

2.4 гц Bluetooth модуль

Нэгдсэн радио холболт (сонголтоор)

403-473 MHz; дотоод 900 MHz; Rx/Tx

Суваг (450 MHz)

12.5 kHz болон 25 kHz

Хүлээн авах чадвар (450 MHz)

-114 dBm (12 dB SINAD

450 MHz цахилгаан гаралт

0.5 В, 2.0 В, байршлаас шалгаалан

Давтамж (403–473 MHz)

Байршлаас шалтгаалан

Байршлын үзүүлэлт

1 гц, 2 гц, 5 гц, 10 гц, болон 20 гц

Дата хадгалалт

9 GB дотоод дата таталт.

Дата формат

CMR+, CMRx, RTCM 2.1, RTCM 2.3, RTCM 3.0, RTCM 3.1, RTCM 3.2 оролт болон гаралт

24 NMEA гаралт, GSOF, RT17, болон RT27 гаралт

БАТАЛГААЖУУЛАЛТ

 

FCC Part 15 Subpart B (Class B Device), Part 15.247, Part 90

Canadian ICES-003 (Class B), RSS-GEN, RS-102, RSS-247

IEC62368-1 2nd Edition

CISPR 32, EN 55032, EN55035

RCM mark, AS/CISPR 32, AS/NZS 4768

Japan MIC

CE mark, Radio Equipment Directive (RED 2014/53/EU)

RoHS compliance

WEEE compliance

TRIMBLE хамгаалалтын төлөвлөгөө

 

Стандарт Trimble бүтээгдэхүүний баталгаат хугацаанаас дээш, асуудалгүй эзэмшихийн тулд Trimble хамгаалалтын төлөвлөгөөг нэмнэ үү

Нэмэлт сайжруулалтууд нь элэгдэл, урагдах, хүрээлэн буй орчны хохирол болон бусад зүйлсийг багтаасан болно

Илүү дэлгэрнгүйг trimbleprotected.com хаягаар эсвэл Тримблийн борлуулагчтай холбогдоно уу r contact a local Trimble distributor.

.

Гол онцлог
  • Ямар ч нөхцөл шаардлаганд хэмжихэд тохируулагдсан хүлээн авагч
  • Aбэйс болон ровер хоёулаа боломжтой ( аль алиныг нь тохируулна.)
  • TХазайлтыг засах соронзон IMU д суурилсан Тримбл инерцийн платформ.
  • Trimble ProPoint™ GNSS төхөөрөмж. GNSS нөхцөлд үр дүнтэй өндөр нарийвчлалд ажиллана.
  • Trimble Maxwell™ 7 GNSS ASIC.
  • 9 GB дотоод санах ой.
  • Trimble xFill® засварын технологи.
  • CenterPoint® RTX засварын үйлчилгээг хиймэл дагуулаар RTK түвшиний нарийвчлалаар түргэн шуурхай хүргэнэ.
  • Бат бөх загварчлагдсан, IP-68 үзүүлэлт
  • Trimble Access™ программ хангамж.