Хэмжилтийн үзүүлэлт

Өнцгийн хэмжилт

 

Мэдрэгчийн төрөл

Диаметр уншигчтай абсолют кодлогч

 

Өнцгийн хэмжилтийн нарийвчлал1

1” (0.3 mgon)

 

Өнцгийн дисплей (хамгийн бага тоо)

0.1″ (0.01 mgon)

Автомат тэгшлүүрийн компенсатор

 

Төрөл

Төвлөрсөн хос тэнхлэгтэй

 

Нарийвчлал

0.5″ (0.15 mgon)

 

Зай

±5.4’ (±100 mgon)

 

  Электрон 2 тэнхлэгт тэгшлүүр, нарийвчлалтай

0.3” (0.1 mgon)

 

Дугуй тэгшлүүр подставк

8’/2 мм

Зайн хэмжилт

Нарийвчлал

Призм горим

Стандарт2

Мөшгөх2, 3

1 мм + 1.5 ppm

2  мм + 1.5 ppm

Шууд хэмжилтийн горим

Стандарт2

2 мм + 1.5 ppm

Хэмжилтийн хугацаа

Призм горим

Стандарт

1.6 сек

Шууд хэмжилтийн горим

Стандарт

1.2 сек

Зайн хязгаар

Призм горим 4

1 призм

1 м–5,500 м

Шууд хэмжилтийн горим

Кодак Цагаан Карт (Каталоги дугаар E1527795)

1 м–800 м

 

Кодак Саарал Карт (Каталоги дугаар E1527795)

1 м–450 м

Autolock® болон robotic range

 

Autolock range traverse 50 mm5

1 м–800 м

 

Autolock range – 360 prism

1 м–300 м6 / 700 м5

 

Өнцгийн нарийвчлал1

1″

Сканнерын үзүүлэлт

Сканнерын ерөнхий үзүүлэлт

 

Сканнерын зарчим

Телескоп дахь эргэдэг призм ашиглан сувгийн скан хийх

 

Хэмжилтийн давтамж

26.6 kHz

 

Цэг хоорондын зай

6.25 мм, 12.5 мм, 25 мм эсвэл 50 мм @ 50 м

 

Харааны талбай

360° x 300°

 

Тойм скан;

Хагас sphere – 360° x 300°

Нягтрал : 1 mrad, 50 мм-ийн зай @ 50 м

Хугацаа: 12 мин

 

Стандарт скан;

Талбайн скан– 90° x 45°

Нягтрал: 0.5 mrad, 25 мм зай @ 50 м

Хугацаа: 6 мин

Зай хэмжилт

 

Зайн зарчим

Ультраөндөр хурдны нислэгийн

хугацаат Trimble Lightning технологи

Зай

 

Кодак цагаан карт (Каталоги дугаар E1527795)

0.9 м–600 м

 

Кодак саарал карт (Каталоги дугаар E1527795)

0.9 м–350 м

Зайн шуугиан

 

@ 50 м зайд 18–90% ойлттой үед

1.5 мм

 

@ 120 м зайд18–90% ойлттой үед

1.5 мм

 

@ 200 м зайд 18-90% ойлттой үед

1.5 мм

 

@ 300 м зайд 18-90% ойлттой үед

2.5 мм

Сканнерын нарийвчлал

 

Сканнерын өнцгийн нарийвчлал

5” (1.5 mgon)

 

3D цэгийн нарийвчлал @ 100 м7

2.5 мм

EDM үзүүлэлт

 

Гэрлийн эх үүсвэр

Pulsed laser 1550 nm; Laser class 1M

 

Цацрагийн хазайлт шууд хэмжилтийн горим

0.2 mrad

 

  100 метрт тусах лазер цэгийн хэмжээ (FWHM)

14 мм

 

Атмосферийн засвар

Оффисийн болон хээрийн хэмжилтийн программ дээр

Онцлох үзүүлэлтүүд

Trimble® SX12 нь таны өдөр тутам хийдэг хэмжилт хийх, дүрслэх, 3D скан хийх үйлдлүүдийг нэг дор нэгтгэсэн төхөөрөмж юм. Цогц систем
  • Trimble Access™ программ болон SX12-ийн Lightning 3DM-г ашиглан Vision- дүрс, өндөр хурдны сканнер болон хэмжилтийн мэдээллийг хялбар цуглуулах
  • Trimble Business Center” болон “Trimble RealWorks” оффисийн программ ашиглан илүү дэвшилтэт скан боловсруулалтыг саадгүй хийх
  • Вэб хөтөч дээр суурилсан Trimble Clarity-г ашиглан бусадтай хуваалцах
  • Төхөөрөмжийн олон жилийн найдвартай ажиллагааг Trimble борлуулалтын дараах үйлчилгээ болон Warranty баталгаа хангах болно.
  • Хамгийн жижиг боловч хамгийн тод лазер заагч
  • Хялбараар чиглүүлэх, хэмжих, тэмдэглэх боломжтой. Чиглүүлэгч ногоон лазер заагч нь 100 метрийн зайд 6 мм буюу одоогоор буй хамгийн жижиг цэгийн хэмжээ бөгөөд энэ нь илүү хол зайд ажиллах боломжийг олгоно.
  • Лазерын туяа нь тод боловч таны нүдийг гэмтээхгүй
Нэмэлт мэдээлэл авахыг хүсвэл: geospatial.trimble.com/SX12